Gebruiksvoorwaarden 

Gebruik van deze website (incassobureau.nl) is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.

Gebruik van informatie 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zo worden er vrijwel dagelijks aanpassingen verricht om de informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet te allen tijde volledig, actueel en daarmee correct is. Juridische ontwikkelingen kunnen immers snel gaan. Laat het ons daarom gerust weten als bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is door een e-mail te sturen of door ons contactformulier in te vullen.

Gezien het voorgaande wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Het gebruik van de informatie vind dus plaats op eigen risico.

Vertrouwelijkheid informatie

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van informatie via deze website en via e-mail te waarborgen. Zo is deze website voorzien van een HTTPS protocol en beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie versleuteld wordt verzonden. Hierdoor is de vertrouwelijkheid van informatie technisch gezien zo veel mogelijk gewaarborgd. Vanwege de aan elektronisch berichtenverkeer inherente veiligheidsrisico’s kan de veiligheid echter nooit volledig worden gegarandeerd.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden om je snel en eenvoudig van relevante informatie te kunnen voorzien. Wij hebben logischerwijs geen zeggenschap over websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden waarnaar wordt verwezen.