Wij respecteren uw privacy

Incassobureau.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Incassobureau.nl gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen met jouw toestemming en voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt. Incassobureau.nl verwerkt de onderstaande persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier: jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met je op te nemen.

Beveiliging

Incassobureau.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door een browser worden opgeslagen op een computer. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van deze website en om de werking van deze website te optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics (waarover hieronder meer). Je kunt jouw browser zo instellen dat je bij het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt, maar mogelijk functioneert deze website dan niet optimaal.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers deze website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik van deze website. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Recht op inzage en correctie

Voor zover wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je het recht ons te vragen om jou inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens of deze te corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je aan ons richten via het contactformulier of via e-mail via info@incassobureau.nl.