Aanmaning

Een aanmaning is een (schriftelijk) formeel verzoek om betaling van een onbetaalde factuur. Als eerste zal na het verstrijken van een betalingstermijn een betalingsherinnering worden gestuurd. Een klant kan oprecht zijn vergeten te betalen. Wanneer ook de herinnering niet wordt opgevolgd, dan volgt de aanmaning. In de aanmaningsbrief staan in een paar regels tekst duidelijk uitgelegd wat er gebeurt als er wederom niet wordt betaald. Als ook de aanmaning niet effectief blijkt, dan is de stap erna om een aanmaning uit te besteden aan een incassopartij.

Terug naar woordenboek