Buitengerechtelijke kosten

‘Buitengerechtelijke kosten’ is een begrip dat je regelmatig tegenkomt in het incassorecht. Onder deze kosten vallen onkosten die worden gemaakt om een factuur – zonder tussenkomst van de rechter – betaald te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratiekosten, incassokosten of aanmaningskosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom, maar zijn wel begrensd. De volgende percentages zijn sinds juli 2012 van toepassing:

  • 15% over de eerste 2.500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro
  • 10% over de volgende 2.500 euro van de vordering
  • 5% over de volgende 5.000 euro van de vordering
  • 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering
  • 0,5% over het meerdere, met een maximum van 6.775 euro
Terug naar woordenboek