Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een manier om beslag te leggen voordat er daadwerkelijk al een uitspraak van de rechter is. Het wordt ingezet om te voorkomen dat een wanbetaler bezittingen van de hand doet of geld verduistert. Niet iedere partij die zich bezighoudt met incasso’s mag een conservatoir beslag in behandeling nemen. Daarvoor moet je bij een (incasso) advocaat zijn. Om definitief beslag te mogen leggen, moet er tenslotte een uitspraak van de rechter komen.

Wanneer er een conservatoir beslag wordt gelegd, dan kan dat eigenlijk op alles wat los en vast zit. Wel geldt er ter bescherming van een persoon een beslagvrije voet als het gaat om beslaglegging op het inkomen. Verder kan je denken aan beslaglegging op:

  • Zakelijke bankrekening (betaalrekening/rekening-courant, spaarrekening)
  • Privé bankrekening (betaalrekening, spaarrekening, gezamenlijke rekening)
  • Contant geld
  • Vastgoed; bedrijfspand en koopwoning (zowel huis als grond)
  • Vervoersmiddelen: auto (niet op een leaseauto), schip, vliegtuig etc.
  • Inboedel (zoals meubels)

Als een conservatoir beslag niet oplevert dat een wanbetaler alsnog betaalt, dan zal een rechter zich over de zaak buigen. Blijkt de rechter het eens te zijn met de schuldeiser, dan wordt het conservatoir beslag na het vonnis omgezet in een executoriaal beslag. In dat geval kunnen de reeds in beslag genomen goederen, daadwerkelijk worden verkocht.

Terug naar woordenboek