Crediteur

Crediteur is een ander woord voor schuldeiser en is degene die producten of diensten heeft geleverd waarvoor moet worden betaald. De crediteur stuurt de factuur.

Terug naar woordenboek