Curator

In geval van een faillissement is de curator degene die de belangen behartigt van schuldeisers. Een curator wordt door de rechter aangewezen en is vaak een gespecialiseerde advocaat. De belangrijkste taak is overzicht krijgen van het vermogen ten opzichte van de schulden. Op basis daarvan kan worden bepaald wie van de schuldeisers als eerste dient te worden terugbetaald. Zo gaat de Belastingdienst altijd voor op andere schuldeisers. Zodra een faillissement is uitgesproken, worden door de curator een aantal stappen gezet om tot een financieel overzicht te komen. Denk aan:

  • De inventarisatie van personeel
  • Veiligstellen van de boedel
  • Onderzoek naar fraude of wanbeleid
  • Uitkering aan schuldeisers
Terug naar woordenboek