Debiteur

Een debiteur is degene aan wie een factuur wordt gestuurd. Eraan vooraf gaat levering van een dienst of een product.

Terug naar woordenboek