Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud beschermt leveranciers van producten indien een debiteur niet betaalt en/of failliet gaat. De producten kunnen in dat geval worden teruggehaald, want ze blijven eigendom van de leverancier. Pas als er is betaald, gaat het eigendom over naar de debiteur.

Het eigendomsvoorbehoud is een methode die bijvoorbeeld kan worden ingezet als er zaken op rekening worden geleverd. Let wel op: een eigendomsvoorbehoud is een contractuele afspraak en maakt onderdeel uit van een overeenkomst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘beperkt eigendomsvoorbehoud’ en ‘uitgebreid (verruimd) eigendomsvoorbehoud’. In het tweede geval is het voorbehoud zo ruim mogelijk geformuleerd en heeft de schuldeiser de meeste rechten. Onder andere doordat een verruimd eigendomsvoorbehoud ook toeziet op eerdere en latere overeenkomsten.

Terug naar woordenboek