Executoriaal beslag

Bij een executoriaal beslag heeft de debiteur, ondanks een gerechtelijke procedure en het vonnis van een rechter, nog steeds niet betaald en mag een deurwaarder overgaan tot verkopen van goederen. Er is voor de wanbetaler dus geen weg meer terug. In de praktijk zal de deurwaarder de wanbetaler een allerlaatste brief sturen met het verzoek binnen zeer korte tijd alsnog te betalen. Deze termijn heet het ‘beveltermijn’. Wanneer hier niet op wordt ingegaan, zal de deurwaarder daadwerkelijk beslag leggen op bijvoorbeeld:

  • Vervoersmiddelen: auto, motor, schip, vliegtuig etc.
  • Vastgoed: koopwoning, kantoorpand, vakantiehuis (ook (bouw)grond)
  • Rekeningen: zowel privé als zakelijke rekeningen
  • Contant geld

Het komt ook voor dat de deurwaarder aan de rechter vraagt om het beveltermijn te laten vervallen. Bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn dat de wanbetaler het land dreigt te verlaten. Als het beveltermijn vervalt, kan er direct beslag worden gelegd en overgegaan tot de verkoop.

Terug naar woordenboek