Faillissement

Als er niet langer aan de betalingsverplichting kan worden voldoen, dan kan door de rechter een faillissement worden uitgesproken. De schuldeiser heeft daarvoor een (incasso)advocaat nodig die bij de rechtbank het faillissement aanvraagt.

Bij een faillissement wordt er een curator aangesteld die de belangen van de schuldeisers behartigd. Allereerst wordt er gekeken naar wat er nog aan gelden is. Is er bijvoorbeeld voorraad, een (kantoor)pand, auto’s of geld op de bank. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel schulden er nog zijn. De curator gaat vervolgens aan de slag met de verkoop van onderdelen, of bekijkt de mogelijkheden van een doorstart.

Terug naar woordenboek