Gerechtelijke procedure

Wanneer een debiteur ook na de laatste aanmaning niet betaalt, dan is de stap naar de rechter een manier om alsnog je geld te krijgen. Een gerechtelijke procedure houdt in dat een geschil over het niet betalen van een factuur, wordt voorgelegd aan de rechter.

De rechter oordeelt na hoor- en wederhoor wie in het gelijk wordt gesteld.

In een gerechtelijke procedure vraagt een schuldeiser aan de rechter om de debiteur te veroordelen in de openstaande factuur + rente + incassokosten + proceskosten. Als de rechter de vordering toewijst, dan kan met het vonnis beslag worden gelegd op bijvoorbeeld loon, bankzaken, kantoorpand, etc. van de debiteur. Zo wordt de openstaande vordering alsnog geïncasseerd.

 

Terug naar woordenboek