Griffierecht

Griffierecht is de vergoeding die door een gerechtelijke instantie wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak. Griffierechten worden geheven in civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken. In strafzaken wordt geen griffierecht geheven.

Griffierecht wordt zo genoemd omdat deze kosten moeten worden betaald aan de griffie (het secretariaat) van het gerecht.

 

Terug naar woordenboek