Coalitie wil weer loonsteun voor bedrijven als coronaregels worden verlengd

Getroffen bedrijven moeten weer loonsteun kunnen krijgen als de coronamaatregelen langer dan de huidige drie weken van kracht blijven. Dit moet dan ook met terugwerkende kracht, dus ook over de huidige periode. Dat gaan de partijen van het demissionaire kabinet morgen voorstellen in de Tweede Kamer. Ook willen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opnieuw belastinguitstel voor bedrijven.

Bron: NOS.nl

Morgen is het debat over de steunmaatregelen die vorige week werden aangekondigd. Toen maakte het kabinet 1,3 miljard euro vrij voor steun aan de economie. Het overgrote deel van dat geld is bedoeld voor de steun voor ondernemers om de vaste lasten te betalen, de zogenoemde TVL.

Ondernemersverenigingen en ook oppositiepartijen vonden dit vorige week al te mager. Vooral het ontbreken van steun voor het betalen van de lonen, die eerder wel in alle steunpakketten zat, werd als groot gemis ervaren.

Met de oplopende ziekenhuisopnames wordt het steeds reëler dat verlenging van die maatregelen noodzakelijk zal blijven. "Als de maatregelen worden verlengd, moeten de sluizen weer open", zegt een coalitie-Kamerlid.

Voorbereidingen

Op deze wens van de coalitiepartijen wil het kabinet nog niet reageren. Vorige week schreven ministers in de brief over het steunpakket dat ze de vinger aan de pols houden en dat ze wel al de voorbereidingen treffen voor het doorstarten van de zogeheten NOW-regeling als daartoe besloten zou worden.

Hoe hoog de loonsteun wordt, moet nog worden besproken. Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid van het CDA: "Gaan de maatregelen langer duren dan drie weken, dan moet de loonsteun weer uit de kast". Hij en de anderen willen nog wel slag om de arm houden hoe daar precies invulling aan moet worden gegeven.

Dilemma

Een dilemma is dat de steun op een gegeven moment ook te lang kan doorgaan. Dat zeiden eerder ook adviseurs van het kabinet zoals het Centraal Planbureau. Het kost de samenleving geld en kan ook bijvoorbeeld de toch al krappe arbeidsmarkt verstoren, doordat mensen in dienst blijven bij minder goed lopende bedrijven.

Tegelijk zien velen het als onvermijdelijk om wel steun te geven als op zo'n korte termijn strenge maatregelen worden genomen. Omdat ondernemers zich daar niet op konden voorbereiden, wordt dat niet gezien als gewoon ondernemersrisico.

Amhaouch zal ervoor pleiten om naast een kortetermijnsteunplan ook na te gaan denken over een oplossing voor de lange termijn, waarover werknemers, werkgevers en het kabinet met elkaar om tafel moeten gaan.

nieuwsoverzicht