Doorstart na faillissement geen 100% overname, NOW-aanvraag Drents restaurant afgewezen

Het UWV kan in de bezwaarfase bij een NOW-afwijzing bedrijven alsnog tegemoet komen die door puur administratieve wijzigingen, zoals verandering van loonaangiftenummer of overname, in de knel komen en waar de onderliggende bedrijfsvoering 100% hetzelfde is gebleven. Als dat laatste onvoldoende is aangetoond gaat de rechter mee in afwijzing van de aanvraag, heeft restaurant en partycentrum de Drentse Aa BV ondervonden. De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van een 100% overname van voorganger De Nieuwe Aanloop BV, dat dezelfde eigenaar had.

Bron: Accountancy van Morgen

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2021:484

Aanvraag NOW 3

De Drentse Aa BV had op 16 november 2020 een aanvraag ingediend op grond van de NOW 3.1 voor het eigen loonheffingsnummer. Het UWV wees de aanvraag af, omdat er op het aangegeven loonheffingsnummer geen loonaangifte was gedaan over de maand juni 2020. Ook over de maand april 2020 waren geen loonkosten bekend. De huidige eigenaar van het bedrijf was ook de eigenaar van de rechtsvoorganger van dat bedrijf, De Nieuwe Aanloop. Dat bedrijf is op 15 juli 2020 failliet gegaan, maar heeft onder leiding van de eigenaar een doorstart gemaakt. Op 23 juli 2020 richtte hij de Drentse Aa op. Dat bedrijf nam alle verplichtingen van de rechtsvoorganger over. De eigenaar wilde graag gebruik maken van de Wet Overgang van Onderneming, waardoor het nieuwe bedrijf al ingeschreven staat bij de KvK per 24 mei 2019 (de datum waarop de rechtsvoorganger is opgericht). Hij meende daarom recht te hebben op een subsidie op grond van de NOW 3.1.

Afwijzing UWV

Het UWV verklaarde het bezwaar tegen de afwijzing ongegrond. De uitkeringsinstantie stelde zich op het standpunt dat de ondernemer niet heeft kunnen aantonen dat de bedrijfsvoering van de rechtsvoorganger is voortgezet. De nieuwe onderneming wordt daarom aangemerkt als een startende onderneming zonder loonsom in juni of april 2020, waardoor het bedrijf geen recht heeft op een subsidie op grond van de NOW 3.1.

Brief minister Koolmees

De voorzieningenrechter overweegt over de kwestie als volgt. Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 14 september 2020 antwoord gegeven op Kamervragen over bedrijven die vastlopen in de NOW, terwijl de regeling wel voor hun bedoeld lijkt te zijn. In die brief heeft hij aangegeven dat de NOW is gericht op snelheid en eenvoud in de uitvoering, zodat de bulk van alle aanvragen snel verwerkt kan worden en tot uitbetaling kan komen. Specifiek ten aanzien van bedrijven die door puur administratieve wijzigingen, zoals verandering van loonaangiftenummer of overname, in de knel komen en waar de onderliggende bedrijfsvoering 100% hetzelfde is gebleven, merkt Koolmees op dat dit soort aanvragen primair worden afgewezen. Pas in de bezwaarfase kan het UWV gerichter naar de aanvragen van dergelijke bedrijven kijken. De voorzieningenrechter maakt hieruit op dat het UWV alleen kan uitgaan van een ander loonheffingsnummer dan waar de aanvraag betrekking op heeft, als sprake is van een 100% overname.

Wel of geen 100% overname?

Het geding spitst zich toe op de vraag of in dit geval sprake is van een 100% overname van het bedrijf. Het UWV voerde aan dat alleen al uit het feit dat het hele personeelsbestand is gewijzigd na de overname moet worden opgemaakt dat geen sprake is van een 100% gelijke bedrijfsvoering. Daarbij wijst de uitkeringsinstantie erop dat alle vertrekkende werknemers een faillissementsuitkering bij UWV hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen. Daarnaast vindt het UWV dat overgang van de rechtsvoorganger naar het nieuwe bedrijf van de ondernemer niet aannemelijk is, omdat de rechtsvoorganger failliet is verklaard. Daarbij zit er ook een gat tussen het moment waarop de rechtsvoorganger failliet is verklaard en het moment waarop het nieuwe bedrijf van de ondernemer is gestart.

Geen 100% overname

De voorzieningenrechter volgt het standpunt van het UWV. Naar haar oordeel heeft de ondernemer onvoldoende aangetoond dat de rechtsvoorganger voor 100% is overgenomen. Er bestaan ten aanzien van de overname teveel onduidelijkheden. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het UWV in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat er geen sprake is van een doorstart en dat het nieuwe bedrijf als startende onderneming moet worden aangemerkt.

Omdat de ondernemer geen loonsom heeft betaald in juni 2020 of april 2020, voldoet zij niet aan de voorwaarde vermeld in artikel 16 van de NOW, zodat zij geen recht heeft op een subsidie op basis van de NOW. Daarbij zal voor de ondernemer ook in het geval wordt aangenomen dat wel sprake is van een doorstart geen recht bestaan op subsidie. De ondernemer heeft namelijk geen gedingstukken overgelegd waaruit blijkt dat de rechtsvoorganger in de maand juni 2020 of april 2020 een loonsom heeft betaald. Daarom is ook in dat geval niet voldaan aan de voorwaarde vermeld in artikel 16 van de NOW 3 voor het recht op een subsidie. Het beroep van de ondernemer faalt daarom.

nieuwsoverzicht