In coronatijd kan een incasso kort geding uitkomst bieden

In tegenstelling tot wat veel advocaten zeggen, kan een incasso kort geding een zeer geschikt incassomiddel zijn om wanbetalers in rechte tot betaling te laten veroordelen. Ook in tijden van corona. Het is dan wel zaak om de vordering en het spoedeisend belang goed te onderbouwen. Dat zegt Vincent Willems, advocaat bij e-Legal incasso advocaten. “Veel advocaten zijn onbekend met de mogelijkheid om een incasso kort geding aan te spannen of adviseren hun klanten dat niet te doen als het gaat om een betwiste vordering. Dit is echter vaak een verkeerd advies. Want juist ook betwiste vorderingen kunnen in een incasso kort geding worden behandeld. Zeker in coronatijd, waarin veel debiteuren op omvallen staan, kan dit voor een ondernemer het verschil betekenen tussen wel of niet betaald krijgen.”

Bron: Het Ondernemersbelang

Corona betekent niet altijd spoed

Door de coronacrisis is er onder ondernemers doorgaans meer begrip voor het later betalen van facturen. Hoe langer deze crisis voortduurt, des te groter echter het risico dat een ondernemer zelf in de betalingsproblemen komt. Als na herinneringen en aanmaningen een rechtszaak onvermijdelijk blijkt, is het de vraag of het vonnis in een gewone bodemprocedure kan worden afgewacht. Een vonnis kan namelijk zo een jaar of langer op zich laten wachten, met alle risico’s van dien.

Het is daarom verstandig om na te gaan of een incasso kort geding mogelijk. Het vonnis in een kort geding procedure is namelijk veel sneller beschikbaar. De vordering en het spoedeisende belang moeten wel goed worden gemotiveerd en met bewijsstukken worden onderbouwd. Een rechter zal de geldvordering in kort geding namelijk niet toekennen als er sprake is van onvoldoende onderbouwd spoedeisend belang van de schuldeiser. Zo blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Bosch.

Spoedeisendheid aantonen 

Doordat Willems als incasso advocaat dagelijks ondernemers helpt bij het innen van hun vorderingen, doorziet hij al snel wanneer een vordering onterecht wordt betwist. Willems adviseert zijn klanten dan ook regelmatig een incasso kort geding aan te spannen. “Een incasso kort geding kan alleen worden gestart als er sprake is van voldoende spoed, bijvoorbeeld omdat een schuldeiser anders zelf in serieuze liquiditeitsproblemen komt. Of omdat de debiteur aantoonbaar op omvallen staat, waardoor de schuldeiser anders achter het net vist. Dat was voor corona zo en dat is nu tijdens de coronacrisis nog steeds zo. Is er sprake van voldoende spoed, dan biedt het incasso kort geding uitkomst. Sterker nog: het is in deze tijd vaak hét verschil tussen wel of niet betaald krijgen”.

Wel of geen incasso kort geding

Willems: “Wanneer klanten mij vragen om voor vonnis te gaan, stel ik ze bij spoed altijd de vraag wat de consequenties zijn als het geld niet binnen 1-3 maanden binnen is. Wanneer blijkt dat het effect daarvan niet heel groot is, kan de klant beter de gewone bodemprocedure afwachten. Als de klant daarentegen niet zo lang kan wachten, komen we direct in actie en starten we een incasso kort geding, maar alleen als de vordering en het spoedeisend belang goed kunnen worden onderbouwd”.

Snelle en overzichtelijke procedure

De procedure van een incasso kort geding is snel en overzichtelijk. Zo vinden er geen getuigenverhoren of meerdere zittingen of schriftelijke rondes plaats. En de rechter kan (vrijwel) direct uitspraak doen. Als blijkt dat een debiteur na de uitspraak van een rechter in beroep gaat, kan alsnog een bodemprocedure worden gestart. “Een ondernemer loopt hierdoor dus weinig risico met een incasso kort geding”.

Naar de kantonrechter

Ondernemers mogen in principe zelf en zonder advocaat naar de kantonrechter. Wanneer een incasso kort geding bij de civiele rechtbank wordt gevoerd, moet er wettelijk gezien wel een advocaat worden ingeschakeld. Zelf raadt Willems aan om altijd een incasso advocaat in te schakelen voor een incasso kort geding: “Zeker bij een incasso kort geding is de ervaring van een professional vaak doorslaggevend. In een bodemprocedure wil de kantonrechter de partij die zonder advocaat procedeert nog wel eens een handje helpen of een tweede kans geven, maar in kort geding meestal niet. Wil de klant het zelf doen, dan is goedkoop uiteindelijk vaak duurkoop, want wat kost het als de vordering niet wordt geïncasseerd?”.

Bron: e-Legal incasso advocaten

nieuwsoverzicht