Nieuw meldpunt volgende stap in snellere betaling grootbedrijf aan mkb

Een mkb-onderneming die door een groot bedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, kan dit online (anoniem) melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee wil de overheid zicht krijgen op hoe vaak de afgesproken betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb niet worden nageleefd.

Bron: Autoriteit Consument & Markt 

Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan te willen onderzoeken of er overheidstoezicht nodig is op de naleving van betaaltermijnen tussen het grootbedrijf en het midden- en klein bedrijf (mkb). Uit cijfers blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V) werken daarnaast aan een wetswijziging om de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten van 60 naar 30 dagen. Als mkb’ers tijdig worden betaald geeft dan hen meer financiële ademruimte en een beter zicht op de bedrijfskas. Vaak is het moeilijk voor kleinere ondernemers om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen.

Inzicht in betaalgedrag

Het ministerie van EZK wil met het tijdelijk meldpunt inzicht krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb-ondernemers en de meldingsbereidheid van benadeelde mkb-ondernemers. De ACM verzamelt daarom op verzoek van staatssecretaris Keijzer voor de duur van één jaar meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of overheidstoezicht wordt ingesteld.

Meldpunt Achterstallige Betalingen

Melding maken kan via het online formulier op de website.

nieuwsoverzicht