NOW-loonsubsidie gekregen, en toch failliet

Minister Koolmees beantwoordt vragen over het artikel ‘Cashen met corona, op kosten van de belastingbetaler’ van Follow The Money, over een gerechtsdeurwaarder die ruim een miljoen ontving uit de NOW-regeling en daarmee een sanering van zijn bedrijven zou hebben gefinancierd.

Bron: Advocatie.nl

Eerst NOW-subsidie, dan failliet en doorstart

De eigenaar van een groep van deurwaarderskantoren zou hebben geprofiteerd van forse subsidiebedragen op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Vervolgens liet hij één van de bedrijven failliet verklaren en het personeel ontslaan, om er vervolgens zelf miljoenen aan te verdienen.

‘Het geheel is overgoten met een sausje van faillissement, maar is in feite een overgang van onderneming,’ aldus Follow The Money. Kamerleden hebben daar vragen over gesteld aan de minister.

Door UWV stopgezet

De minister geeft aan dat in het algemeen ten aanzien van de NOW geldt dat de subsidie ten goede komt aan werknemers omdat een bedrijf in staat wordt gesteld loonkosten door te betalen waardoor werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Doordat het een generieke maatregel betreft, kan elke werkgever die aan de voorwaarden voldoet, aanspraak maken op de NOW-subsidie. In het geval dat een bedrijf gedurende de NOW-subsidieperiode failliet wordt verklaard, worden de betalingen meteen door het UWV stopgezet.

Taak curator en rechter-commissaris

Dat in het geval van het deurwaarderskantoor het betalen van ontslagvergoedingen is omzeild, wil Koolmees niet zeggen. ‘De werkgever kan zichzelf niet opeens failliet verklaren, de rechter spreekt het faillissement uit. Vervolgens wordt een onafhankelijk curator aangesteld die onder meer beslist over wat met de arbeidsovereenkomsten van betrokken werknemers wordt gedaan, en of de situatie aanleiding geeft tot een direct ontslag of dat er andere opties voorhanden zijn.’

De minister geeft daarnaast aan dat het niet zijn taak is om te oordelen over een faillissement in individuele gevallen. De curator wordt na de faillietverklaring aangesteld om het beheer over het vermogen van de schuldenaar over te nemen, de vermogensbestandsdelen te gelde te maken en de opbrengst te verdelen over de schuldeisers.

Als de curator onregelmatigheden constateert, meldt hij dit aan de rechter-commissaris. Als de faillissementsboedel is benadeeld, probeert de curator dit terug te draaien. Verder moet de curator bij zijn taakuitoefening ook rekening houden met maatschappelijke belangen. Hieronder valt ook het belang van werknemers bij continuering van de onderneming en behoud van werkgelegenheid.

Geen verder onderzoek

Op de vraag of de minister gaat onderzoeken of in deze specifieke zaak conform de wet is gehandeld antwoordt de minister ontkennend, omdat dit ‘zoals gebruikelijk bij de faillissementsaanvraag al door een rechter is getoetst’.

Meer informatie: Ministerie SZW, 26 oktober 2020

nieuwsoverzicht