Kabinet komt met opkoopfonds voor problematische schulden

In de aanloop naar Prinsjesdag praat het kabinet over een fonds om mensen met problematische schulden te helpen.

Bron: Trouw 

Het kabinet komt op Prinsjesdag met een plan voor een schuldenfonds waarin de overheid volgend jaar 30 miljoen euro stopt. Dit zeggen bronnen rond de onderhandelingen over de begroting voor 2021. De bedoeling is mensen met problematische schulden te ontlasten. De overheid neemt hun schuld over en spreekt een redelijke betalingstermijn en rente af zodat er weer perspectief ontstaat en deze gezinnen niet verder wegzakken in een moeras van financiële, fysieke en psychische narigheid.

De vormgeving van het fonds wordt in het najaar uitgewerkt, zodat de eerste mensen met problematische schulden begin volgend jaar al kunnen worden geholpen. Een van de punten bij die uitwerking is de vraag of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden nuttig is of niet.

Afgelopen zomer nam de Tweede Kamer een motie aan van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins waarin het kabinet het verzoek kreeg te onderzoeken of een ‘schuldenopkoopfonds cq een jubeljaarfonds’ een investering is die bijdraagt aan economische groei van Nederland op de lange termijn. Mensen met schulden hebben namelijk allerlei problemen die tot maatschappelijke kosten leiden. Vorig jaar presenteerde regeringspartij ChristenUnie samen met oppositiepartij PvdA een plan voor het opkopen van problematische schulden. Behalve een einde maken aan de hopeloze situatie waarin mensen met problematische schulden verkeren, zou een fonds ook dubieuze incassobureaus de pas af moeten snijden.

Onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar

Het kabinet rondt dezer dagen de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar af. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht in De Telegraaf dat er volgend jaar een eenmalige bonus komt van 500 euro per persoon voor personeel in de zorg. Eerder beloofde het kabinet het zorgpersoneel, dat in de coronacrisis enorme inspanningen verrichtte, voor dit jaar al 1000 euro netto. Dit laatste bedrag wordt rond 1 januari uitbetaald. 

Vorige week wilde het kabinet in een Kamerdebat nog geen toezegging doen over een extra beloning van zorgpersoneel. Premier Mark Rutte bracht naar voren dat het kabinet de salarissen in de zorg in de aanloop naar Prinsjesdag wil bekijken in samenhang met andere noodzakelijke uitgaven die de regering van belang acht. 

Bronnen bevestigen ook dat de aangekondigde verlaging van de winstbelasting van grote bedrijven niet doorgaat. De belasting voor kleine bedrijven daalt wel.

nieuwsoverzicht