OR kan aansturen op onderhands dwangakkoord bij schulden

De ondernemingsraad kan binnenkort het initiatief nemen voor een dwangakkoord met alle schuldeisers bij insolventie. Dit volgt uit de wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Beide Kamers zijn akkoord gegaan. Financieel experts verwachten dat de Wet veel banen kan redden en faillissementen kan voorkomen.

Bron: ORnet.nl 

De WHOA regelt na afkondiging in het Staatsblad via de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord kan goedkeuren (homologeren) als een meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders ermee instemt. Het geldt dan voor de afwikkeling van alle schulden en vorderingen, ook bij de partijen die niet akkoord gingen. Vorm en inhoud van het onderhands akkoord zijn grotendeels vrij. Alleen arbeidscontracten zijn uitgesloten.

OR kan onderhands akkoord laten opstellen

De ondernemer zelf, maar ook schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad kan het initiatief nemen om een onderhands akkoord op te laten stellen. De procedure kan worden gestart als het redelijkerwijs niet aannemelijk is dat de onderneming zijn schulden nog kan betalen. Tijdens de procedure, die volgens deskundigen 3 tot 5 weken kan duren, zijn diverse beschermingsconstructies mogelijk.

Klassen van schuldeisers

Onder de WHOA worden schuldeisers opgedeeld in verschillende klassen. Alle partijen van wie de belangen worden geraakt door de voorgestelde herstructurering hebben stemrecht. Eén klasse van schuldeisers moet met de vereiste meerderheid instemmen met het akkoord. Ook moet het akkoord redelijk zijn. Dat wil zeggen: geen klasse van schuldeisers mag erop achteruit gaan.

Kleine schuldeisers moeten in beginsel 20 procent van hun vordering krijgen. Kan dat niet, dan moet de schuldenaar duidelijk uitleggen waarom niet. Financiers die een onderpand hebben kunnen niet langer eisen dat ze de faillissementswaarde van hun vordering in contanten uitgekeerd krijgen. Minister Dekker van Rechtsbescherming doet nog onderzoek naar de rangorde van schuldeisers in een faillissement.

Overeenstemming nu erg moeilijk

Nu kan een akkoord over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Daarom probeert elke eisende partij nu zo veel mogelijk op te komen voor zijn eigen belangen in een faillissement. Hierdoor is het nu vaak erg moeilijk tot onmogelijk om overeenstemming te bereiken.

Dit is een effectief wetsvoorstel in deze coronacrisis, vinden werkgevers en werknemers. ‘Het kan bedrijven redden van een faillissement, waardoor onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen,’ stelt werkgeversvereniging VNO-NCW op zijn website. Over de complexe wet is ruim zeven jaar vergaderd en gediscussieerd.

nieuwsoverzicht