Pandemie vraagt om crisisaanpak met duidelijkheid voor corona-faillissementen

Des te langer de pandemie duurt, des te groter wordt de groep ondernemers die kopje onder dreigen te gaan

Bron: Antonie Kerstholt, Joop

Perspectief bieden wordt door alle sectoren in de samenleving gevraagd van de overheid. Een weinig realistische vraag aan een overheid bij een uiterst onzeker medisch verloop van de coronapandemie. De sociale cohesie in de samenleving staat steeds meer onder druk. Mede vanwege de onduidelijke aanpak van de overheid welk perspectief zij aan noodlijdende ondernemers kan bieden die het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis.

Een dreigend faillissement is voor iedere ondernemer een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. De gevolgen van een faillissement nog minder. Ondanks forse steunpakketten bieden die maatregelen geen 100% dekking voor alle kosten. Met gevolg dat iedere ondernemer inteert op zijn vermogen en opgebouwde reserves. Des te langer de pandemie duurt, des te groter wordt de groep ondernemers die kopje onder dreigen te gaan. Een groep die gewoon recht heeft om met zekerheid te weten waar ze vanuit de overheid op kunnen rekenen als ze te maken krijgen met een coronafaillissement.

De gevolgen van een faillissement zijn onder de huidige wet- en regelgeving voor iedere ondernemer weinig aantrekkelijk. Vooral tegen de achtergrond dat je als ondernemer niet verweten kan worden dat je als gevolg van omstandigheden die geheel buiten je eigen invloedsfeer liggen, de coronapandemie, failliet bent gegaan. Waarbij je ook nog eens voor dat faillissement al je spaargeld en reserves hebt moeten opmaken om een faillissement te kunnen voorkomen.

Werknemers die gedupeerd raken door de coronacrisis kunnen veelal nog terugvallen op een uitkering. En zullen niet eerst al hun spaargeld en reserves hoeven aan te spreken alvorens in aanmerking te kunnen komen voor dat vangnet. Een ongelijkheid die onder normale economische omstandigheden ook goed te verklaren is. Ondernemerschap is immers vaak gebaseerd op een vrije keuze. Maar ook dat is in de loop der tijd veranderd als gevolg van de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt, waardoor veel voormalige werknemers als zzp’ers ook onder de groep ondernemers vallen.

Om de huidige grote groep noodlijdende ondernemers perspectief te bieden en vooral zekerheid te geven ontkomt de overheid er niet aan snel duidelijkheid te verschaffen over het wel of niet kunnen verwachten van hulp bij een onverhoopt coronafaillissement. Die zekerheid is broodnodig en op die duidelijkheid hebben alle noodlijdende ondernemers thans recht. Dat geeft hen rechtszekerheid in uiterst onzekere economische tijden.

De belangrijkste vraag die de overheid moet beantwoorden is of ondernemers die met een coronafaillissement geconfronteerd worden op exact dezelfde manier behandeld gaan worden als alle andere ondernemers die ooit failliet zijn gegaan. Of kunnen zij rekenen op een speciale behandeling ?

Vanaf het begin van de pandemie zweeft het spook van een tsunami aan faillissementen boven de Nederlandse economie en samenleving. Dat heeft op veel ondernemers een immense impact met grote persoonlijke gevolgen. Niet alleen op het zakelijk vlak maar ook op hun privé welzijn. Leven in onzekerheid is onder normale economische omstandigheden een bewuste keuze van iedere ondernemer. In deze coronacrisis situatie die buiten jou invloedsfeer ligt niet. Dan is onzekerheid het ergste wat een ondernemer kan overkomen.

Aan de overheid is het dan ook om eindelijk eens open kaart te spelen en alle ondernemers die duidelijkheid te geven waar ze zelf al zo lang ook omheen draaien. Waar kunnen zij op rekenen als zij uiteindelijk als gevolg van de corona pandemie geveld worden en het loodje leggen? Is de overheid er dan ook nog voor hen of moeten zij het doen met de bestaande wet en regelgeving inzake faillissementen? Komt er bijvoorbeeld hulp in de vorm van overheidsmaatregelen waarbij elke ondernemer die geconfronteerd wordt met een coronafaillissement een zachte landing kan maken? Met een gegarandeerd meer positievere uitkomst in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving op het gebied van schuldsanering en faillissementen. Of moeten ondernemers het doen met het doemscenario van een onafwendbaar faillissement met gevolgen die je niemand toewenst als je door corona in zo’n situatie terecht bent gekomen?

Aan de overheid de taak om in deze fase van de pandemie ondernemers snel duidelijkheid te geven welk faillissementsscenario hen te wachten staat. Het gebruikelijke en gangbare draaiboek op basis van bestaande wet en regelgeving met een keiharde landing? Of een speciale op corona afgestemde behandeling om als ondernemer een veel zachtere landing te kunnen maken?

nieuwsoverzicht