ING: ‘Laag risico op faillissement in detailhandel’

Door de coronacrisis kan het aantal faillissementen in 2021 ten opzichte van 2019 flink oplopen, zo verwacht het ING Economisch Bureau. 

Bron: FashionUnited 

Het bureau verwacht een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van het aantal faillissementen. Voor de detailhandel ziet het bureau het wat positiever in: daar is een laag risico op faillissementen.

Het ING Economisch Bureau verwacht dat in 2021 1,5 tot en 2,5 procent van de bedrijven failliet gaat. Dit komt neer op 6.500 tot 10.000 bedrijven. Het effect op de faillissementen zal volgens het bureau in 2020 beperkt zijn vanwege de overheidssteun die aan bedrijven wordt gegeven. De echte klap wordt pas in 2021 verwacht. “Het risico op faillissement wordt immers groter naarmate de omzetderving langer duurt (in een 1,5 meter samenleving) en de steunmaatregelen worden afgebouwd,” aldus ING in het persbericht.

Het bureau ziet drie dempende factoren als het gaat om de stijging van het aantal faillissementen. De financiële steunpakketten van de overheid is daar een van. Ten tweede noemt het ING Economisch Bureau dat veel bedrijven de afgelopen jaren flexibeler zijn geworden waardoor ze sneller kunnen op- en afschalen. “Hoe flexibeler en wendbaarder het bedrijf, hoe groter de overlevingskansen zijn.” Ten derde geeft het bureau aan dat niet elke sector gevoelig is voor een faillissement. “Vooral bij bedrijven met weinig kapitaalgoederen, zoals in de horeca en detailhandel, is bedrijfsbeëindiging in plaats van faillissement een reële optie voor ondernemers.” Het bureau voegt toe: “Faillissement is niet altijd aantrekkelijk voor schuldeisers. Uit de vorige crisis blijkt dat ook. Het aantal faillissementen binnen deze sectoren was destijds niet heel hoog doordat ze relatief eenvoudig zelf het bedrijf ‘geordend’ tot een einde konden brengen in plaats van af te stevenen op een faillissement.”

Nieuwsoverzicht