Grote verschillen tussen incasso-aanpak overheid en bedrijfsleven

Waar veel overheidsinstanties een algemeen uitstel van betalingen toepassen, houdt het merendeel van het bedrijfsleven grotendeels vast aan een strak debiteurenbeheer.

Bron: Brisk Magazine

Een balans vinden tussen het beperken van de financiële schade en verantwoord incasseren van betalingen is voor de meeste financiële afdelingen de grootste uitdaging in deze coronacrisistijd. Dat blijkt uit kersvers onderzoek van Flanderijn onder 175 creditmanagers van onder andere energiebedrijven, woningcorporaties, financiële dienstverleners, gemeenten, horeca- en transport- & logistiekbedrijven.

27 procent van de ondervraagde creditmanagers biedt volledige coulance naar zogeheten schuldenaren, ongeacht of de burger of ondernemer last heeft van de coronacrisis. 37 procent van de creditmanagers biedt alleen coulance als er aantoonbaar sprake is van financiële problemen door de coronacrisis. Daarentegen geeft 25 procent van de respondenten aan geen versoepeling van debiteuren-processen toe te passen. Meer dan 80 procent van dit kwart is actief in het midden- en kleinbedrijf. Het overige deel weet nog niet wat te doen.


Omzetverlies versus betalingsproblemen

50 procent van de respondenten verwacht bij een klein deel van de klanten tijdelijke betalingsmoeilijkheden. Zo’n 30 procent van de creditmanagers voorziet bij een groot deel van hun klanten betalingsmoeilijkheden. Zodra schuldeisers hun vorderingen aan incasso- of gerechtsdeurwaardersorganisaties overdragen, verwacht driekwart van de respondenten een passende oplossing. "Wat opvalt, is dat met name overheidsinstanties veel ruimte voor betalingsuitstel geven. Dat terwijl nu nog slechts vijf procent van de consumenten aangeeft niet tijdig te kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid en een aangepast bestedingspatroon van minder uitgaven, zijn veel burgers gelukkig nog in staat hun rekeningen te betalen. U zou nu al voorzichtig kunnen concluderen dat de ruimte die ontstaat door ruimhartig betalingsuitstel van de ene instantie gebruikt, wordt om andere organisaties te betalen die minder coulant zijn. Daarom pleiten wij voor maatwerk en geen generiek uitstel. Want dat laatste kan op lange duur onverhoopt veel meer problemen geven dan nodig. Zeker als er straks sprake is van een economische recessie. Kijk dus nu naar de individuele situatie van de burger en ondernemer, en bepaal op basis daarvan wat de beste betalingsoplossing is. Daarbij is samenwerking met verschillende schuldeisers van groot belang," adviseert Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn.

nieuwsoverzicht