Proceskosten

Proceskosten zijn de kosten die moeten worden gemaakt voor een juridisch proces. Onder de proceskosten vallen onder meer:

  • reis- en verblijfskosten
  • onkosten van getuigen of deskundigen
  • kosten van uittreksels uit openbare registers
  • kosten van de advocaat

De hoofdregel is dat de partij die in de gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de proceskosten. De verliezer betaalt dus de proceskosten. Als beide partijen daarentegen deels gelijk krijgen, dan zie je vaak dat beiden de eigen proceskosten dragen.

 

terug naar woordenboek