Turboliquidatie

De turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap per direct op te heffen. Het opheffen van rechtsvormen als besloten vennootschappen kan meteen plaatsvinden na besluit hiertoe van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap, indien de vennootschap geen baten meer heeft, in principe direct op te bestaan.

De wettelijke mogelijkheid tot turboliquidatie is in 1994 ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen en het Handelsregister te kunnen opschonen.

 

Terug naar woordenboek